Flexibel och modern projektledning

Där effektivitet och beställarens bästa är högsta prioritet

Projekt

Ett urval av genomförda projekt:

- Kista Galleria, ombyggnation innefattande byggnation Norra entré, HG anpassning Oleary's nya restaurang, upprustning garage samt promenadstråk. Storlek 300 miljoner
- Oxen Mindre 32, Hyresgästanpassning, projektchef, projekteringsledare. 2014-2015
- Oxen mindre 32, produktionschef, fasadrenovering, utbyte av fönster samt utbyte av fasadapparater och ny ventilation och kylinstallation samt hyresgästanpassning. 2014-2015
- Oxen Mindre 32, besiktning STYR. Storlek 35 miljoner
- Byggnation City Gross butik, 5500 m2, produktionschef, Arcona 2016. Storlek 80 miljoner
- Kattholmen Gästhamn, Värmdö kommun, 2016, projektering, produktionschef. Storlek 35 miljoner
- Kv Holar 1, Longstayhotell 6000 m2, produktionschef. Storlek 130 miljoner